top of page

FYSIOTERAPI

Fysioterapi er et bredt fagfelt som i praksis handler om å hjelpe mennesker med smerter og/eller nedsatt funksjon i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Basert på samtale og klinisk undersøkelse gjør man en vurdering rundt årsak til pasientens problemstilling, og man lager en plan for oppfølging videre - i samarbeid med pasienten.

Hos oss har fysioterapeutene driftsavtaler med kommunen, noe som betyr at pasienten betaler egenandeler etter fastsatte fysioterapitakster. Disse egenandelene telles med i grunnlaget for egenandelstaket sammen med utgifter til lege, medisiner o.l. Egenandelstaket er per 2024 på Kr 3165,-.

Les mer om fysioterapi hos Norsk Fysioterapeutforbund.

bottom of page