FYSIOTERAPI

Fysioterapi er et bredt fagfelt som i praksis handler om å hjelpe mennesker med smerter og/eller nedsatt funksjon i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Basert på samtale og klinisk undersøkelse gjør man en vurdering rundt årsak til pasientens problemstilling, og man lager en plan for oppfølging videre - i samarbeid med pasienten.

Hos oss har fysioterapeutene driftsavtaler med kommunen, noe som betyr at pasienten betaler egenandeler etter fastsatte fysioterapitakster, som teller i grunnlaget for egenandelstak 2 (2176,- per 2020).

Les mer om fysioterapi hos Norsk Fysioterapeutforbund.

Arendals Fysikalske Institutt  |  37 02 10 38  |  Langbryggen 5, 4841 Arendal

© 2020 Arendals Fysikalske Institutt